WavePad Sound Editor

WavePad Sound Editor

Audio editing program
Người dùng đánh giá
3.9  (326 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
Cut, copy, paste, delete, insert, silence, auto-trim music, apply sound effects, restore audio, record voice and other sounds. Audio formats supported: mp3, wav, vox, gsm, wma, au, aif, flac, real audio, ogg, aac, m4a, and others.
WavePad Sound Editor là một đầy-căn chuyên nghiệp âm nhạc và biên tập. Nó cho phép ông ghi hình và soạn nhạc, tiếng nói và những âm thanh recordings. Khi sửa tập tin âm thanh, anh có thể cắt, bản sao, và dán phần của recordings, và rồi bỏ thêm hiệu ứng như echo, amplification và giảm nhiễu. WavePad làm việc như một wav hay mp3 biên tập, nhưng nó cũng ủng hộ một số khác tập tin định dạng kể cả vox, gsm, wma, thật âm thanh, au, aif, flac, ogg, và nhiều hơn nữa.
Thông tin được cập nhật vào: